קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


פתגמים [ממשלי עמים]שם הספר
חנניה רייכמןשם המחבר
1930שנת הוצאה
פתגמים אשר התפרסמו במדור "ממשלי העמים" בעיתון הארץ. 43 ע'.תאור

בקשה לאיתור הספר | חזרה