קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


מדריך לציפורי ארצנושם הספר
עזריה אלון [עריכה]שם המחבר
וולטר פרגסוןשם המאייר
רשות שמורות הטבע, דן חסכןהוצאה
1969שנת הוצאה
כריכה רכהתאור
תמונות של 120 ציפורי ארץ ישראל: ציפורים יציבות או אורחות קיץ במקומות ישוב, אורחי חורף במקומות ישוב, דורסי יום, עופות מים גדולים, ציפורי החוף, ציפורי המקומות הסלעיים, הגבעות או ההרים, ציפורי היערות והחורשות, ציפורי השדות, ציפורי המדבר ועוד. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה