קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


מלחמת האזרחים האמריקניתשם הספר
ברוס קאטוןשם המחבר
שמשון ענבלשם המתרגם
מערכותהוצאה
1979שנת הוצאה
279 עמ'. כריכה קשהתאור
מלחמת האזרחים האמריקנית שהתחוללה בארצות הברית באמצע המאה התשע עשרה. במשך זמן רב נחשבה המלחמה עניין אמריקני פנימי, אולם ען חלוף השנים זכתה המלחמה לתואר "המלחמה המודרנית הראשונה". במלחמה זו נעשה לראשונה שימוש ב: רכבת, כדור פורח, ספינת קיטור משדוריינת, צוללת, מלחמת חפירות ועוד. השם המקורי: The Civil War/ Bruce Catton.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה