קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


הדי הימיםשם הספר
חנניה רייכמןשם המחבר
יוסף שטרן [יוסי שטרן]שם המאייר
שרברקהוצאה
1957שנת הוצאה
352 ע'. כריכה קשה. מעטפת ניירתאור
שירי עם ופזמונים 1945-1956. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה