קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


אבירי השולחן העגולשם הספר
תומס מלורישם המחבר
י. פלוריאןשם המאייר
דבורה עומרשם המתרגם
מסדה [מצפן]הוצאה
1966שנת הוצאה
151 עמ'. כריכה קשהתאור
סיפורי המלך ארתור ואבירי השולחן העגול. מלורי שאב את החומר לספרו משירי גבורה צרפתיים, ובלדות אנגליות, והוסיף עליהם הרבה מדמיונו.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה