קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


עברית עליזהשם הספר
חנניה רייכמןשם המחבר
שרברקהוצאה
1975שנת הוצאה
464 עמ'. כריכה קשהתאור
חנניה רייכמן, משתעשע בדרכו המיוחדת ובחרוזיו עם השפה העברית ועם צירופי הלשון בה: צימוד ללימוד, צימודי צליל, צימודי כתיב, צימוד לחידוד, צימודים מורכבים, חרוזי לצון ועוד. מה הקשר בין ערוך לאטרוך, בין מאריכים למעריכים, בין ערמון לארמון, עורב ואורבעריץ ואריץ ועוד. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה