הצגת הודעה

איתמר : שם
ת ו ד ה ! : נושא
1/30/2009 11:15:26 AM : תאריך

תודה ענקית לכל מי שנרתם לעזור
במציאת קבריהם של שני הצוללנים
האיטלקיים ממלחמת העולם השנייה.
תודה לכל מי שעבר בבתי הקברות,
וצילם, ושאל וחקר. תודה לכל מי
שכתב לארכיונים ברחבי העולם,
ונבר, ותיחקר. קבריהם של
שני הצוללנים נמצאו על ידי
מיקי גוטשלק ב... איטליה!!!
כל הפרטים בדף המידע הקרוב.


שלח תגובה להודעה | לדף הקודם | חזרה לפורום | חיפוש


1/30/2009 11:15:26 AM - איתמר - ת ו ד ה ! 
1/30/2009 6:30:18 PM - שולמית - re:ת ו ד ה !    
1/31/2009 6:52:15 PM - איתמר לוי - re:re:ת ו ד ה !       
1/31/2009 7:44:58 PM - raphi g - צילום