קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


שי לטףשם הספר
אנדה + ברוידס + קיפניסשם המחבר
נחום גוטמן + חנהשם המאייר
דברהוצאה
1958 1959שנת הוצאה
1מהדורה
עלון בן דף אחד ו-8 עמודים כ"א.תאור
תוספת דו שבועית ל"דבר לילדים" הופיעה כמוסף נפרד בין השנים 1958-1959. החוברות יצאו גם בספר.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה