קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


בדרך לארץ האושרשם הספר
משה [סתוי] אבו נעמןשם המחבר
שרברקהוצאה
1954שנת הוצאה
ששים ואחד סיפורי אגדה שמקורם בסיפורי עם מזרחיים. 316 ע'. כריכה קשהתאור

בקשה לאיתור הספר | חזרה