קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


את אחי אני מבקששם הספר
יצחק זיו אבשם המחבר
נ. טברסקיהוצאה
1946שנת הוצאה
1מהדורה
255 עמ'. כריכה קשה.תאור
רשמי סיור של יצחק זיו-אב באירופה, בקיץ 1945, ופגישותיו עם הניצולים.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה