קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


בסוד אילן ופרחשם הספר
נגה הראובנישם המחבר
דרורה הראובניהוצאה
1957שנת הוצאה
1מהדורה
187 עמ'. כריכה קשה.תאור
"מטרת הספר להוציא אל השדה הורים עם ילדיהם, מורים עם תלמידיהם, מדריכי תנועות נוער עם חניכיהם...להתבונן,להריח,ללמוד ולהקשיב לסוד שיח ועשב,אילן ופרח..." טו בשב"ט, האילן בישראל, משהו על השקד, רוחצים במדבר, הנצנים נראו בארץ, בימי שרב, הדודאים נתנו ריח, בימי קציר, פרחי פלא על חוף הים, לקראת ימות הגשמים, שלוש קושיות על ארבעה מינים ועוד. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה