קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


המילון העברי (מלון שמושי עם ציורים)שם הספר
יהודה גרזובסקי[יהודה גור], דוד יליןשם המחבר
דפוס איתין ושושני, יפוהוצאה
1919שנת הוצאה
1מהדורה
504 עמ'. כריכה קשה.תאור
מילון עברי. יהודה גור 1862-1950. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה