קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


בטהובןשם הספר
פאול בקרשם המחבר
יצחק הירשברגשם המתרגם
עידית הוצאה
1953שנת הוצאה
508 ע'. כריכה קשה. תאור
חייו ויצירתו של גאון המוסיקה. א. בטהובן האדם: 1. תולדות חייו. 2. מחוגי חייו. ב. בטהובן היוצר: 1. האידיאה הפיוטית. 2. יצירות לפסנתר וקונצרטים. 3. הסימפוניות . 4. יצירות דרמטיות ופתיחות. 5. יצירות לזמרה. 6. המוסיקה הקמרית. נספח א: יצירותיו של בטהובן. נספח ב: יצירותיו של בטהובן לפי מספרי האופוס. נספח ג: מפתח השמות.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה