קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


יסוד גדרהשם הספר
ש. בן-ציוןשם המחבר
נחום גוטמן [עטיפה]שם המאייר
אמנות, הקרן הקיימת לישראל [לנער יט]הוצאה
1930שנת הוצאה
106 עמ'. כריכה קשה.תאור
המשך סיפורם של חברי ביל''ו [מחוברת יז]. הקמתה של מושבתם גדרה ותולדותיה עד שנת 1891. ספרית ארץ ישראל של הקרן הקימת לישראל. שמחה בן ציון 1870-1932. "הנהלת הקרן הקיימת לישראל רואה חובה לעצמה לתת לנוער שלנו, ביחד עם 'מועצת מורי ארץ ישראל למען הקרן הקיימת לישראל' את הקונטרסים האלה על ארץ ישראל החדשה, על יישוביה ואזוריה ומקומותיה ההיסטוריים, על ראשי זרמיה וגדולי אישיה". בהכנת החוברת נטלו חלק אב ובנו. ש. בן ציון שסיפר, ובנו נחום גוטמן שאייר את סמל הסדרה על העטיפה – יד אוחזת בענף. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה