קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


פנימי בהחלט שם הספר
דן [גלברט]שם המחבר
דן [גלברט]שם המאייר
הקבוץ המאוחדהוצאה
1955שנת הוצאה
132 עמ'. כריכה קשהתאור
צרור קריקטורות מחיי הקיבוץ. לקט מתוך 200 גליונות שבועון "קבוץ"-איפיון נושאי התפקידים,חגים, דור הממשיכים ,חינוך, הווי חייםתוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה