קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


מצדה - בימים ההם בזמן הזהשם הספר
יגאל ידיןשם המחבר
מעריב + שקמונההוצאה
1967שנת הוצאה
272 עמ'. כריכה קשה. תאור
חוויות החפירה הארכיאולוגית במצדה. החפירות הארכיאולוגיות במצדה, שהתנהלו בין השנים 1963-1965, היו מן המפעלים הארכיאולוגיים החשובים ביותר בעולם באותן שנים. ספרו של פרופ' יגאל ידין הוא סיכום ראשון של עצם מהלך החפירות, של התגליות ומסקנותיהן, ושל תולדות חקר מצדה שהן סיפור מרתק בפני עצמו. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה