קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


האיזמל והחרבשם הספר
טד אלן + סידני גורדוןשם המחבר
ע. שמיר [עמי שמיר]שם המתרגם
ספרית פועלים [לכל]הוצאה
1955שנת הוצאה
332 עמ'. כריכה קשהתאור
סיפור חייו של ד"ר בתיון, רופא קנדי ומנתח בעל שם. בהגיעו לשיא הצלחתו נוכח לדעת כי מטרתו העיקרית כרופא וכאדם, עדיין ממנו והלאה. מכאן ואילך מקדיש ד"ר בתיון את חייו לכלל. הוא מרפא ומציל את לוחמי ספרד במלחמת האזרחים שלהם, והוא נמצא בצידם של הסינים המשתחררים מעול היפנים. השם המקורי: The Scalpel The sword - The Story of Dr. Norman Bathune / Ted Allen, Sydney Gordon.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה