קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


בן גוריון וערביי ארץ ישראלשם הספר
שבתי טבתשם המחבר
שוקןהוצאה
1985שנת הוצאה
400 עמ'. כריכה קשהתאור
תפקידו של בן גוריון בסכסוך היהודי-ערבי. טבת בוחן את מישנתו הערבית של בן גוריון על האמונה והתכסיס שבה, מעבר למה שהיה ידוע מתוך נאומים והצהרות פומביות. הוא מעמיק לחקור ביומניו, מכתביו וכן בפרוטוקולים של ישיבות סגורות. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה