קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


מדריך ארץ ישראלשם הספר
ד"ר זאב וילנאישם המחבר
תורהוצאה
1941שנת הוצאה
א-ו. כריכה קשה.תאור
מדריכים לארץ ישראל ולארצותיה הסמוכות: א. ארץ ישראל סקירה כללית, ב. ירושלים, יהודה והשומרון, ג. תל אביב, השרון והשפלה, ד. חיפה, העמקים והגליל, ה. עבר הירדן המזרחי ומדבר סיני, ו. דרכי התחבורה ושרותי המכוניות. בכרך ו' ניתן היה למצוא: שמות רחובות, קווי תחבורה, לוחות מרחקים, ופרק מיוחד – מקומות מרגוע והבראה מסודרים לפי אזורי הארץ. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה