קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


והאנינות תאונן באינאונות איניתשם הספר
מתי רגבשם המחבר
ירון גולן [צדק התפרן]הוצאה
1993שנת הוצאה
170 עמ'. כריכה רכהתאור
ספר שנועד להיות סאטירה ופרודיה על הספרות העברית המודרנית. את הספר 'והאנינות תאונן באינאונות אינית' כתב מתי רגב. הספר עוצב כספר מסדרת 'צד התפר' של הוצאת כתר בעריכת יגאל שוורץ, על הכריכה הודפס במקום 'צד התפר' = 'צדק התפרן'. אך החיקוי היה כנראה כל כך מוצלח, הן בתוכן והן בצורה החיצונית, עד שבספריות שונות קוטלג הספר כספר נוסף בסדרה לה ניסה ללעוג. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה