קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


איש צדיק היהשם הספר
שמחה רזשם המחבר
ש. זקהוצאה
1978שנת הוצאה
מסכת חייו של רבי אריה לוין. 324 עמ'. כריכה קשה.תאור
אסופת דברים משל רבי אריה לוין ועליו. הספר כולל פרקי זכרונות, אמרות ואגרות פרי עטו של אריה לוין ומאות סיפורים על פגישותיו עם אסירים והרוגי מלכות ועל נוהגיו והילוכיו כאדם. בספר מסופר על אירוע מדהים הקושר בין הרב לבין לוחמי הפלמ"ח. שנה וחצי לאחר שנקברו בקבר אחים בגוש עציון, במקום בו נפלו, הובאו ל"ה הלוחמים לקבורת קבע בהר הרצל בירושלים. רק עשרים ושלוש גוויות זוהו באופן מוחלט. ההורים השכולים פנו אל הרב פרנק, רבה הראשי של ירושלים, והוא קבע לערוך את 'גורל הגר"א' לשם קביעה וזיהוי של הי"ב. זהו טקס סודי המיוחס להגאון רבי אליהו מווילנא. הרב אריה לוין נבחר לערוך את הטקס. יש להשתמש לעריכת הגורל בספר תנ"ך שדפיו מחולקים לשני טורים. הנוכחים פותחים את התנ"ך מבלי לכוון לעמוד מסוים. הפסוק האחרון בעמוד הנפתח באקראי צריך לכלול את שמו או רמז לשמו של אחד החללים.מה רבה היתה תדהמתם של הנוכחים [ביניהם נציגים של ההורים השכולים]כאשר פתח הרב את התנ"ך שוב ושוב, ובכל פעם עלה פסוק עם שם או רמז לאחד הנופלים.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה