קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


לך עם האנשיםשם הספר
שמעון פרסשם המחבר
ידיעות אחרונות [עידנים]הוצאה
1979שנת הוצאה
2מהדורה
שבעה דיוקנאות. 170 ע'. כריכה קשה. תאור
המחבר, שמעון פרס, מעלה רשמי פגישות עם שבעה אנשים מקשת רחבה של תחומי חיינו שעמד עמהם בקשרי עבודה וידידות, ומצייר את דמותם כפי שחיה בזכרונו מאז הלכו לעולמם. מבן גוריון ועד יוני נתניהו, מאשכול וכצנלסון, פרופ' א.ד. ברגמן ונתן אלתרמן ועד משה חביב, מעלה פרס את סיפוריו האישיים על כל אחד ואחד מהם. וכך מספר שמעון פרס על בן גוריון בספרו "לך עם האנשים": "כשנסענו לביקור רשמי בפאריס, שאל אותי אם אני מכיר את העיר כהלכה. השיבותי: "פחות או יותר". "האם אתה יודע היכן זה בולבר רספיי?" הוסיף לשאול. "כן, אני יודע", השיבותי. "ובכן, כשנגיע העירה, ניסע לשם", אמר. שאלתיו במה העניין, אולי ניתן לחסוך את הנסיעה ולהשיג את מבוקשו בלי שיטריח את עצמו. לא, העניין דחוף מאד, השיב, והוא חייב לטפל בכך בעצמו. רק לאחר חקירה ודרישה מצדי נתברר פשר העניין. לפני כשנה רכש כרך א' של "תולדות הפילוסופיה המערבית", שהופיע בלשון הצרפתית. בפרוספקט שקיבל מהמו"ל נאמר שבחודש הזה צריך להופיע כרך ב' של הספר ואת הכרך החדש אפשר להשיג מיד לאחר הופעתו בחנות ספרים גדולה בבולבר רספיי"...תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה