קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


חניבעלשם הספר
הרולד למבשם המחבר
שולמית חן [מאנגלית]שם המתרגם
מערכותהוצאה
1964שנת הוצאה
331 עמ'. כריכה קשהתאור
דמותו של המצביא הכנעני חניבעל: האחד נגד רומי. השם המקורי: Hannibal, One man against Rome/ Harold Lamb. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה