קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


כשיאן פגש את ריטהשם הספר
ציפי צגלהשם המחבר
ציפי צגלהשם המאייר
המוזיאון לאמנות ישראליתהוצאה
2001שנת הוצאה
34 עמ'. כריכה קשהתאור
קטלוג תערוכה של ציפי צגלה במוזיאון לאמנות ישראלית ברמת גן: ריטה, טובה'לה, עמוס עוז, יונה וולך, דליה רביקוביץ, חנוך לוין, תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה