קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


חכמת הבהמותשם הספר
אביגדור המאירישם המחבר
אריה נבוןשם המאייר
סיניהוצאה
1950שנת הוצאה
כריכה קשה. 152 ע'תאור
תורת החי בהומור."אמר יקשן תכשיט, תלמיד בית הספר כיתה אחרונה: אנוכי, מחבר הספרים החשובים הבלתי מפורסמים בכל העולם ומדן ועד באר טוביה: 'תורה למדידת המחשבה', 'דקדוק לשון האווזים', 'כללי חשבון הזמרה', ו-'דברי הימים חמחכי שחמט' - נתתי לבי למלא את החסרון ולחבר גם את ספר 'חכמת הבהמות' הזה שאין כמוהו לטפשות"תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה