קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


סרטן בלילהשם הספר
ראובן קריץשם המחבר
יונה קולמן שם המאייר
פורההוצאה
1966שנת הוצאה
צרור מכתבים של כותב אלמוני המבקש לברוא את "האני הספרותי" שלו. 266 ע'. כריכה קשהתאור

בקשה לאיתור הספר | חזרה