קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


זכרונות זואולוג עברישם הספר
י. אהרונישם המחבר
י. פלישורשם המאייר
עם עובד [שחרות]הוצאה
1943שנת הוצאה
229 ע'. כריכה קשהתאור
זכרונותיו של אהרוני פורשים לפנינו יריעה רחבה מחיי ארצנו והארצות השכנות, בתקופה של כשלוש עשרות שנים. מרכז הזכרונות כמובן בעלי החי, אולם אגב כך אנו מתוודעים לחוקרי טבע בעלי שם עולמי, כמו בלנקהורן ורוטשילד, לאוהבי חי אלמונים, לשודדים ערביים ולציידים עברים, חברי "השומר" וה"הגנה".תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה