קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


חיי ראשוניםשם הספר
אליעזר שמאלישם המחבר
עם עובד[שחרות]הוצאה
1942שנת הוצאה
פרקים מיומניו של אלכסנדר זייד המשרטט את חיי המתישבים הראשונים. 212 ע'.תאור

בקשה לאיתור הספר | חזרה