קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


הבובה זיוהשם הספר
רפאל אליעזשם המחבר
פיטר מירום [צילומים]שם המאייר
הקיבוץ המאוחדהוצאה
1957שנת הוצאה
72 ע'. מנוקד. כריכה קשהתאור
הבובה זיוה נודדת בחצר המשק ופוגשת בילדים, בבעלי חיים ובעצמים. הבובות המצולמות בספר הן בובות ה"בובטרון" מגבעת חיים. בשנת 1995 עשתה הוצאת הקיבוץ המאוחד ניסיון נוסף להוציא את הספר לאור, וכדי להתאימו לדור החדש, נצבעו תמונות הספר בעזרת מחשב. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה