קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


עוז יעוז נגד השליח הסינישם הספר
עידו סתרשם המחבר
מ. אריהשם המאייר
טברסקיהוצאה
1965שנת הוצאה
136 עמ'. כריכה קשהתאור
ספר נוסף בסדרת עוז יעוז: עוז יעוז נגד תניני פרעה, וז יעוז נגד החבלן המרקד, עוז יעוז נגד סאלים חג'ידא, עוז יעוז נגד רוצחי קנדי, עוז יעוז נגד השליח הסיני, עוז יעוז נגד קואן הקטלן.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה