קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


משחקי תופסת [קיים במלאי]שם הספר
מרסל איימה [1967-1902]שם המחבר
יעקב חסון [מצרפתית]שם המתרגם
זמורה ביתןהוצאה
1996שנת הוצאה
226 עמ'.תאור
השם המקורי: Les contes du chat perche / Marcel Ayme.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה