קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


יונה האמודאי במצולות היםשם הספר
אלכסנדר חריםשם המחבר
נחום גוטמןשם המאייר
ש. פרידמןהוצאה
1989שנת הוצאה
66 עמ'. כריכה קשהתאור
סיפורים לילדים: יונה האמודאי במצולות הים, מעשה באנקורים, מעשה בכנרי, מעשה בסייח, מעשה באתון, מעשה בפילון.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה