קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


מנחם מנדל מבקר במושבשם הספר
יעקב אביצוקשם המחבר
אל"ף [אלף]הוצאה
1980שנת הוצאה
56 עמ'.תאור
‫ קבוצת מכתבים שכתב המחבר אל רעיתו בדומה לנוסח מכתביו של מנחם מנדל של שלום עליכם אל רעיתו שיינה שיינדל. ‬גיבור סיפורו של שלום עליכם, המוכר מהמכתבים אותם הוא שולח ממסעות העסקים שלו לזוגתו, ביקר במסעותיו אפילו בקיבוץ ובמושב בארץ ישראל. בשנת 1937 כתב י. ד. ברקוביץ , חתנו ומתרגמו לעברית של שלום עליכם, את הספר 'מנחם מנדל בא"י', בו עולה גיבורו של שלום עליכם לארץ הקודש, וכותב מכאן לזוגתו היקרה הצנועה החכמה מרת שיינה שיינדל שתחייה. הוא נכנס לתל אביב, עוזר בבניין הארץ, נושא ונותן עם ערבים, מזדמן עם חלוצה מיוחדת במינה, מבקר בביתו של ח. נ. ביאליק ואפילו... מגורש מארץ ישראל! בשנת 1980 יצא בהוצאת 'אלף' הספר 'מנחם מנדל מבקר במושב' מאת יעקב אביצוק – גיבורו של שלום עליכם שולח לרעייתו שתחייה מכתבים מן המושב...תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה