קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


מכתבים [קיים במלאי]שם הספר
משה טבנקיןשם המחבר
הקיבוץ המאוחדהוצאה
1984שנת הוצאה
191 עמ'. כריכה רכהתאור
מכתביו של משה טבנקין, בנו של יצחק טבנקין: ילדות ונעורים, ראשית הדרך, לונדון, עם הבנים, בשליחות לארצות הברית, מכתבים אחרונים. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה