קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


החופש הגדול או תעלומת הארגזיםשם הספר
נחום גוטמןשם המחבר
נחום גוטמןשם המאייר
עם עובדהוצאה
1946שנת הוצאה
130 ע'. מנוקד. כריכה קשהתאור
שני תלמידי הכיתה החמישית של הגימנסיה "הרצליה" יצאו בעונת החופש הגדול לעבוד בכרמי רחובות. ומשום שהדבר אירע בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה ובארץ שלטו התורכים, ועל היישוב העברי הגנו חברי "השומר", והמצב בכללו היה מסובך למדי - נקלעו שני הנערים לתוך מאורעות מוזרים ומופלאים. כאשר התפרסם הסיפור בחלקים בעיתון 'דבר לילדים' בשנת 1937, הוא נקרא 'בימי החופש הגדול או תעלומת הארגזים'.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה