קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


אל היםשם הספר
יעקב פיכמןשם המחבר
נחום גוטמןשם המאייר
שטיבלהוצאה
1934שנת הוצאה
כריכה קשה.תאור
סיפורים: חלומה של רינה, ירק לשבועות, יום התעודות, לאחר סער, הים! הים!, סוכה למיצי, לעין גדי, החסידות, יהודה המכבי שב למודיעין, ר' יהודה הלוי. שמו של נחום גוטמן כלל לא מצויין בספר כמאייר.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה