קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


אתי ונעמהשם הספר
דקלהשם המחבר
ארוין פרקש [צילומים]שם המאייר
עמיחיהוצאה
1962שנת הוצאה
כריכה קשה תאור
שתי אחיות וכלב בחיי יום יום בקיבוץ: "ילדה זו - שמה אתי. אתי מקיבוץ משמר דוד..."תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה