קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


התעמלות בוקר ברדיו ירושליםשם הספר
חיין ווין, מיכאל בן חנןשם המחבר
הועד הלאומי לכנסת ישראלהוצאה
1946שנת הוצאה
48 עמ'. כריכה רכהתאור
הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל - המחלקה להכשרה גופנית. תרגילים להתעמלות בוקר, כפי ששודרו בתוכנית הרדיו. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה