קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


השדהשם הספר
ש. ד. יפה [עריכהפשם המחבר
הסתדרןת הפועלים החקלאיםהוצאה
1949שנת הוצאה
כריכה קשהתאור
ירחון למשק החקלאי המעורב: על גידול קטניות, עיבוד האדמות הנטושות, גידול ירקות בעל בהרים, ענף הרפת בשנת תש"ח, המחלות באפרוחים ועוד.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה