קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


הים ומלואושם הספר
ע.ליבמןשם המחבר
מ. אריה [עטיפה]שם המאייר
אחיאסףהוצאה
1961שנת הוצאה
127 עמ'. כריכה קשהתאור
התוכן: מי הים, הרכבם ותכונתם. קרקע הים. הצחים העילאיים. האלמוגים. חלוקת הצומח והחי. מחזור הצומח והחי בים ועוד.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה