קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


הקלע והאלהשם הספר
מירון בנבנשתישם המחבר
כתרהוצאה
1988שנת הוצאה
167 עמ'. כריכה רכהתאור
שטחים, יהודים וערבים: ערב מלחמת לבנון הזהיר מירון בנבנשתי ששליטת ישראל בשטחים מתקרבת לנקודה שאין ממנה חזרה. בספר זה מתאר המחבר את המסע שהביאו לידי הסקת מסקנותיו, למן ילדותו בירושלים, דרך תנועת הנוער, ניסיונו בטיפול יחסי יהודים ערבים ומחקריו על הסכסוך בצפון אירלנד.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה