קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


עזרה ראשונה במקרי אסוןשם הספר
אריה אלוטיןשם המחבר
מגן דוד אדוםהוצאה
1939שנת הוצאה
129 עמ'. כריכה רכהתאור
מתוך ההקדמה: "מאורעות הדמים בשנה שעברה הבליטו ביתר שאת את החשיבות המיוחדת אשר בפעולת מגישי העזרה הראשונה אצלנו, הן במקרי אסון בודדים והן בהמוניים, הן באלה הבאים בשגגה והן באלה שכופים עלינו בזדון."תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה