קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


החובשות הקרביתשם הספר
שמואל גלילי, ישראל אמיתישם המחבר
חיל רפואההוצאה
1949שנת הוצאה
257 עמ'. כריכה קשהתאור
טיפול ראשוני לנפגעים בשדה: מבנה גוף האדם, הפגיעות בגוף והטיפול בהן, אירגון חר"פ בשדה ופינוי נפגעים, אופני הטיפול בנפגעים, הובלת נפגעים ועוד.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה