קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


לולושם הספר
יעקב אשמןשם המחבר
אלישבע נדל לנדאושם המאייר
הדרהוצאה
1958שנת הוצאה
100 עמ'. מנוקד. כריכה קשה. תאור
יומנו של ילד עירוני המבטא את הגיגיו ודעתו על בעיות החיים. פרקי "מחשבות הילד לולו" נדפסו תחילה בהמשכים ב"הארץ שלנו" ובהמשך כונסו בספר.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה