קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


עלי כינורשם הספר
שלום עליכםשם המחבר
אבנר כץשם המאייר
אוריאל אופקשם המתרגם
זמורה ביתן [מרגנית]הוצאה
1980שנת הוצאה
185 עמ'. כריכה קשה. תאור
ארבעה עשר מסיפוריו המקסימים של שלום עליכם, כונסו בספר של סופר יהודי גדול זה – אלה סיפורי הילדות הכתובים בגוף ראשון, בהם מספר הילד בלשונו שלו על חוויותיו – בחול ובחג, בבית וב"חדר". ואם גם הילד נקרא פעם אליק ופעם יוסל (או מוטל, או שלום או טופלה טוטוריטו), אין ספק שילד זה הוא הסופר בילדותו, ואירועים רבים המתוארים כאן – החל בגנבת האולר ועד ה"מלחמה" בחמניות – אירעו לשלום עליכם עצמו בילדותו. סיפורי ילדות: טופלה טוטוריטו, האולר, דמי חנוכה, האתרוג, ועוד. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה