קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


החלוציםשם הספר
אליעזר שמאלישם המחבר
שירלי הירששם המאייר
עם עובדהוצאה
1972שנת הוצאה
208 עמ'. כריכה קשהתאור
תולדות חייהם של חוקרי הטבע של ארץ ישראל מסופרים לבני הנעורים: האיש טריסטרם והציפור טריסטרמית, הרב עמנואל לעף מחיה צמחי ישראל, אם החיטה - תגלית מרעישה בראש פינה, הדוד יהושע, אפרים הראובני, ישראל אהרוני, שמעון בודנהיימר, הפרדס היהודי הראשון, התמר בישראל, אבטיחי כפר מלל ועוד.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה