קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


נפנוף של מטפחתשם הספר
ראובן קריץשם המחבר
פורההוצאה
1973שנת הוצאה
3מהדורה
רומן על צעירים בוגרי צבא בקיבוץ ותיק בעמק בראשית שנות החמישים. 522 ע'. כריכה קשה. תאור

בקשה לאיתור הספר | חזרה