קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


כנסת לזכר ח. נ. ביאליק - ספר רביעישם הספר
יעקב כהן, פ. לחוברשם המחבר
דבירהוצאה
1939שנת הוצאה
520 עמ'. כריכה קשהתאור
דברי סופרים לזכר ח. נ. ביאליק: דבורת הזהב/ ביאליק, אגרות אל ביאליק/ אחד העם, י. ל. פרץ, פרישמן. סמל החרבה בשירת ביאליק/ אפרים שמואלי, הרקע והתוכן הכלכליים סוציאליים ביצירתו של ביאליק/ דב וינריב, עוללות/ שמחה אסף, שירי עם/ אנדה פינקרפלד, רשימות/ יוסף אריכא, אסיף/ יעקב פיכמן, קדמוני השומרונים/ יעקב בן עוזי הכהן, תוכניות של מדינה יהודית/ נ. מ. גלבר, שנת תרצ"ח בחייינו/ המסתכל. ועוד.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה