קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


נער הייתישם הספר
ש. פנחס [פנחס שדה]שם המחבר
זיוהשם המאייר
קרית ספרהוצאה
1960שנת הוצאה
90 עמ'. כריכה קשהתאור
נער המספר על קורותיו לאחר שהוריו נפרדו. ש. פנחס הוא שם בדוי של פנחס שדה. תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה