קטלוג הספרים שלנו אינו קטלוג מלאי, אלא מכיל את פרטיהם של אלפי ספרים, ונועד לעזור לכם למצוא מידע על הספר שאתם מחפשים.
מצאתם את הספר המבוקש? לחצו על הכפתור המתאים, ואיתמר ישמח לחפש את הספר עבורכם.
התקבלה תוצאה אחת מהקטלוג הכללי


אידהשם הספר
ש. פנחס [פנחס שדה]שם המחבר
קרית ספרהוצאה
1961שנת הוצאה
85 עמ'. כריכה קשהתאור
סיפור על נערה ילדית אנגליה בפנימיה בארץ. ש. פנחס הוא שם בדוי של פנחס שדה 1929-1994.תוכן

בקשה לאיתור הספר | חזרה